Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » درباره ما

درباره ما

  • فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقاء وجهه شرکتهای توزیع برق در جامعه از طریق افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات آنها.
  • تسهیل و تسریع امور شرکتهای عضو در مناسبات با شرکت توانیر و وزارت نیرو.
  • ارتقاء جایگاه انجمن صنفی در صنعت برق کشور از طریق ارائه خدمات مناسب به تمامی ذینفعان انجمن
  • ایجاد، برقراری و توسعه ارتباطات دو سویه با تمامی ذینفعان جهت رفع یا کاهش محدودیتها.

درباره ما، انجمن صنفی، ذینفعان، توسعه ارتباطات،انجمن،انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق درباره ما، انجمن صنفی، ذینفعان، توسعه ارتباطات،انجمن،انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق About_Us ذینفعان EDCA درباره ما معرفی انجمن درباره