Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » درباره ما » ذینفعان

ذینفعان

ذینفعان انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق

  • picمجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم)
  • picشرکتهای توزیع نیروی برق کشور وکارکنان آنها
  • picدولت ، وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر
  • picمتقاضیان انشعاب و مشترکین شرکتهای توزیع در کشور
  • picپیمانکاران، مشاورین، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان شرکتهای توزیع
  • picارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که بنحوی از انحاء با شرکتهای توزیع در ارتباطند.
  • picدانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز آزمایشگاهی، محققین و تولید کنندگان دانش در بخش توزیع
سایر مطالب :: سایر مطالب

" ذینفعان,توزیع برق،شرکت های توزیع، مجلس شورای اسلامی، ارگانها، موسسات، دانشگاه ها، محققین، پیمانکارن" " ذینفعان,توزیع برق،شرکت های توزیع، مجلس شورای اسلامی، ارگانها، موسسات، دانشگاه ها، محققین، پیمانکارن" Stakeholders پیمانکاران دانشگاه ها ارگانها مجلس شورای اسلامی توزیع برق ذینفعان