Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » درباره ما » اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

 اساسنامه انجمن

 اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق


اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق  در چهار فصل تدوین شده است که میتوانید در زیر مشاهده کرده یا دریافت کنید :

فصل اول : کلیات
فصل دوم :  شرایط عضویت ، تعلیق ،سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
فصل سوم : ارکان انجمن صنفی
فصل چهارم :سایر مقررات

 

 

اساسنامه انجمن,اساسنامه ,انجمن،ارکان انجمن صنفی، شرایط عضویت، سلب عضویت،منابع مالی انجمن صنفی،کلیات،سایز مقررات اساسنامه انجمن,اساسنامه ,انجمن،ارکان انجمن صنفی، شرایط عضویت، سلب عضویت،منابع مالی انجمن صنفی،کلیات،سایز مقررات Forum_Statute ارکان انجمن صنفی شرایط عضویت سلب عضویت مقررات انجمن اساسنامه