اخبار شرکت های توزیع نیروی برق
 • اخبار جدید 36 ایستگاه توزیع بـرق در بسطام نصب و بهره برداری شد ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۸/۲/۴ )
  به منظور تغذیه برق مشترکان جدید، 36 ایستگاه توزیع برق با ظرفیت دو هزار و 630 کیلوولت آمپر در طی سال ... 36 ایستگاه توزیع بـرق در بسطام نصب و بهره برداری شد ادامه ...
 • اخبار جدید برگزاری دوره عرضی توجیهی مسئولین فرهنگی و قرآن و عترت ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  دوره عرضی توجیهی مسئولین فرهنگی و قرآن و عترت پایگاه های بسیج تحت پوشش مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو، ... برگزاری دوره عرضی توجیهی مسئولین فرهنگی و قرآن و عترت ادامه ...
 • اخبار جدید معرفی فرمانده جدید بسیج و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  طی نشستی با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مشاور وزیر نیرو در امور ... معرفی فرمانده جدید بسیج و مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه ...
 • اخبار جدید بررسی برنامه های گذر از تابستان در نشست کمیته عالی مدیریت مصرف ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  نشست کمیته عالی مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با هدف ارزیابی اقدامات انجام شده در سال... بررسی برنامه های گذر از تابستان در نشست کمیته عالی مدیریت مصرف ادامه ...
 • اخبار جدید برگزاری نشست مدیران ارشد و مشاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  در نشست مشترک مدیران ارشد و مشاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حضور مدیرعامل، ضمن بازبینی م... برگزاری نشست مدیران ارشد و مشاوران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه ...
 • اخبار جدید قدردانی از تلاش های مدیران بازنشسته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  طی مراسمی با حضور مدیرعامل، مشاوران و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از تلاش ها و زحما... قدردانی از تلاش های مدیران بازنشسته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه ...
 • اخبار جدید کمک های ارسالی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به سیل زدگان ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اقدامی،کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به سیل زدگان ، ارسال کرد.... کمک های ارسالی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به سیل زدگان ادامه ...
 • اخبار جدید بازدید سر زده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از منطقه برق دانشگاه ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۲/۴ )
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در بازدید سرزده از منطقه برق دانشگاه از نزدیک در جریان رون... بازدید سر زده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از منطقه برق دانشگاه ادامه ...
 • اخبار جدید برگزاری دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی در برق تبریز ( توزيع نیروی برق تبريز ۱۳۹۸/۲/۳ )
  دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی برای همکاران سیمبان شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد. ... برگزاری دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی در برق تبریز ادامه ...
 • اخبار جدید برگزاری دوره آموزشی ایمنی مقدماتی در برق تبریز ( توزيع نیروی برق تبريز ۱۳۹۸/۲/۳ )
  کارگاه آشنایی با اصول ایمنی مقدماتی برق برای همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.... برگزاری دوره آموزشی ایمنی مقدماتی در برق تبریز ادامه ...