تازه ترین خبرها

شرکتهای عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور

درباره ما

انجمن صنفی

این بخش شامل اطلاعاتی عمومی این نهاد  به عنوان مجموعه ای از مدیران و کارشناسان نام آشنا در حوزه توزیع صنعت برق کشور می باشد که با هدف هم افزائی در ارائه ایده های نوین و خلاقانه گردهم آمده اند و به معرفی، تاریخچه، اعضای هیئت مدیره و ساختار اجرائی می پردازد.

ساختار سازمانی

این قسمت شامل نمودار سازمانی این نهاد، به همراه عناوین شغلی و مسئولیت ها و نیز همکاران منصب در هر پست سازمانیو نیز شرح وظایف سازمانی و شغلی هر کدام از عناوین شغلی و شرایط احراز آن موارد را شامل می گردد.

اعضای هیئت مدیره

این قسمت شامل اعضای هیئت مدیره ی این نهاد، به همراه عناوین و مسئولیت ها و نیز مدت زمان عضویت و سایر اطلاعات مربوطه را شامل می گردد.

کمیته ها و کمیسیون ها

این بخش اشاره دارد به این که این نهاد با هدف مشارکت در راستای ارتقای فعالیت های کمیته ها و کارگروه های تخصصی حوزه توزیع نیروی برق کشور با مرکزیت و راهبری معاونت هماهنگی توزیع نیروی برق شرکت توانیر اقدام به همکاری و استقرار و برگزاری جلسات این کمیته ها و انجام امور دبیرخانه ای و مصوبات مرتبط با شرح وظایف واگذار شده بر اساس موافقت های سازمانی می نماید.

رویدادها

این بخش شامل خدمات و همکاری های انجمن صنفی در زمینه برگزاری کنفرانس، دوره های آموزشی، برنامه های فرهنگی و جشنواره های نوآوری در سطح شرکت های توزیع نیروی برق می باشد که با همکاری و مدیریت اجرائی انجمن به استناد توافقات با حوزه توزیع کشور انجام می گردد.

اطلاع رسانی

این قسمت شامل اطلاعات از آخرین اخبار داخلی انجمن، اخبار مهم وزارت نیرو، اخبار اصلی شرکت توانیر و فرصت های شغلی در حوزه های مختلف مرتب با وظایف و خدمات انجمن بوده و با اطلاع رسانی مستمر، مخاطبان خود را در جریان آخرین تحولات سازمانی، فنی و انسانی در زمینه های کاری مربوطه ارائه می نماید.

انتشارات

این بخش شامل اطلاعاتی در خصوص کتابهای منتشر شده توسط انجمن، مقالات و مستندات، گالری تصاویر از برگزاری جلسات داخلی، جلسات هیئت مدیره، کنفرانس ها، سمینارها و سایر موارد مرتبط و نیز فرم های موردنیاز انجمن و همکاران شرکت ها می باشد.

نهادها و شرکتهای همکار

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور می باشد.